BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Ogłoszenie o pracę dla badacza lub badaczki z Ukrainy w projekcie pt. „Dokumenty i biurokracja w regionach poniemieckich: państwotwórczość, regulacja i kontrola w Polsce i Czechosłowacji (od lat 40. do 70. XX wieku)”

Ogłoszenie o pracę dla badacza lub badaczki z Ukrainy w ramach umowy cywilnoprawnej w projekcie pt. „Dokumenty i biurokracja w regionach poniemieckich: państwotwórczość, regulacja i kontrola w Polsce i Czechosłowacji (od lat 40. do 70. XX wieku)” (Opus; nr rej. 2021/41/B/HS3/00118) – kwerenda archiwalna

W związku z agresją Rosji na Ukrainę i schronieniem się w Polsce setek tysięcy uchodźców z tego kraju Narodowe Centrum Nauki umożliwia w ramach posiadanych w grancie środków finansowych, zatrudnienie w zespole badawczym naukowca lub naukowczyni z Ukrainy, o ile spełnia łącznie następujące warunki:

 • osoba zatrudniona posiadać będzie co najmniej stopień naukowy doktora lub uprawnienia równorzędne (ukraiński kandydat nauk) [w związku z tematyką projektu preferowane uzyskanie stopnia naukowego z dyscypliny historia, antropologia, kulturoznawstwo, socjologia lub nauki pokrewne];
 • działalność i zainteresowania naukowe zatrudnionego badacza/badaczki związane będą z tematyką projektu badawczego;
 • osoba zatrudniona bezpośrednio przed wybuchem wojny pracowała i prowadziła badania w jednostce naukowej w Ukrainie, a w wyniku działań militarnych przybyła na terytorium Polski 24 lutego 2022 r. lub później;
 • zatrudnienie badacza/badaczki nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca 2022 r.;

oraz związane bezpośrednio z projektem:

 • znajomość historii Europy Środkowo-Wschodniej w XX wieku;
 • znajomość języka rosyjskiego w piśmie oraz polskiego bądź angielskiego w piśmie i w mowie;
 • doświadczenie w pracy z dokumentami archiwalnymi;
 • dobra organizacja pracy.

Opis zadań

Zatrudniona osoba będzie współpracować przy realizowanym w Instytucie Slawistyki PAN projekcie „Dokumenty i biurokracja w regionach poniemieckich: państwotwórczość, regulacja i kontrola w Polsce i Czechosłowacji (od lat 40. do 70. XX wieku)”. Do jej głównych zadań będzie należało:

 • wykonanie kwerendy archiwalnej w Archiwum Akt Nowych w Warszawie nt. kontaktów polskiej administracji na Ziemiach Odzyskanych (ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza) z przedstawicielami Armii Czerwonej.

Zatrudniona osoba będzie miała możliwość konsultowania wyników kwerendy na bieżąco z członkiniami zespołu grantowego, jak również prezentacji jej wyników na otwartym zebraniu Zakładu Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa IS PAN lub seminarium Slawistyczna Środa.

Więcej informacji o warunkach zatrudnienia na stronie NCN:
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/NCN_Ukraina_pismo.pdf

Prosimy o zapoznanie się ze wszystkimi wymogami! 

Link do streszczenia opisu projektu:
https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2021-03-15bhga1/streszczenia/517271-pl.pdf

Termin składania ofert

 • 30.06.2022 r.

Zgłoszenia przesłane po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Liczba osób do zatrudnienia

 • 1

Forma składania ofert

Po ocenie złożonych dokumentów z wybraną osobą skontaktuje się Kierowniczka projektu, która zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej (w formie wideokonferencji).

Termin rozstrzygnięcia konkursu

 • najpóźniej do 6.05.2022 r.

Termin rozpoczęcia zatrudnienia

 • do 30.06.2022 r.

Warunki zatrudnienia

 • 5110 zł brutto brutto (w tym wszystkie narzuty na wynagrodzenia);
 • umowa cywilnoprawna.

Okres realizacji zadań

 • planowana data zatrudnienia: do 30.06.2022 r. (wymóg NCN);
 • okres trwania: 2 miesiące.

Wymagane dokumenty

 • CV (po polsku lub angielsku) z wykazem publikacji;
 • kopia dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora (lub w ukraińskim systemie kandydat nauk) lub inne udokumentowanie posiadania stopnia;
 • informacje kontaktowe (w tym e-mail).

Data wytworzenia: 2022-04-05 Autor: Dyrektor - Anna Zielińska Data publikacji: 2022-04-05 11:04 Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Sosnowska-Gizińska Data ostatniej modyfikacji: 2022-05-27 Osoba modyfikująca: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
Podmiot udostępniający informacje: BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk Data stworzenia : 2019-01-02 11:40 Autor : Artur Juźwik Data publikacji : 2019-01-02 11:40 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2024-02-26 11:26 Osoba modyfikująca : Katarzyna Sosnowska-Gizińska