BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Oferta pracy – pracownik/pracowniczka Zespołu Obsługi Badań Naukowych IS PAN

Wymagania

 • wykształcenie wyższe humanistyczne;
 • dobra znajomość języka polskiego;
 • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie co najmniej B2;
 • doświadczenie we współpracy międzynarodowej;
 • dobra organizacja czasu pracy oraz umiejętność pracy zespołowej;
 • dokładność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • umiejętność samokształcenia.

Mile widziane

 • znajomość innych języków obcych, zwłaszcza ukraińskiego i/lub rosyjskiego;
 • doświadczenie w przygotowywaniu i obsłudze administracyjnej projektów finansowanych z różnych źródeł krajowych (np. NCN, MNiE, MKiDN, NCBiR);
 • doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu projektów finansowanych z funduszy unijnych.

Obowiązki

 • prowadzenie programów z zakresu współpracy międzynarodowej;
 • obsługa administracyjna realizowanych przez Instytut zagranicznych projektów badawczych;
 • współpraca z naukowcami i naukowczyniami w przygotowywaniu projektów grantowych;
 • poszukiwanie nowych ofert programowych oraz nowych możliwości współpracy IS PAN z podmiotami zewnętrznymi w zakresie umiędzynarodowienia;
 • prowadzenie działań promocyjnych i upowszechniających osiągnięcia Instytutu za granicą;
 • bieżące prace administracyjne związane z pracą w Zespole Obsługi Badań Naukowych.

Terminy

 • zgłoszenia wraz z CV i listem motywacyjnym prosimy przesłać na adres sekretariat@ispan.waw.pl do dnia 11.05.2022 r. 19.05.2022;
 • planowany termin zatrudnienia: 1.06.2022 r.

 

Oferujemy stabilną pracę w przyjaznym środowisku naukowym z możliwością rozwoju i awansu zawodowego.

Osoba, która zostanie zatrudniona w formie umowy o pracę na czas określony, zostanie zobowiązana do złożenia w Instytucie Slawistyki PAN oświadczenia o dziedzinie i dyscyplinie naukowej oraz oświadczenia o podstawowym miejscu pracy. Po okresie próbnym oferujemy zatrudnienie na czas nieokreślony.

Osoba przyjęta do pracy otrzyma możliwość szkoleń w zakresie obsługi projektów badawczych, współpracy międzynarodowej oraz udziału w prowadzonych w IS PAN kursach językowych i warsztatach z zakresu kompetencji miękkich. Ponadto IS PAN oferuje pakiet socjalny.

Zastrzegamy sobie prawo udzielenia odpowiedzi tylko wybranym kandydatom i kandydatkom. Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w terminie 16–17.05.2022.


Data wytworzenia: 2022-04-27 Autor: Dyrektor - Anna Zielińska Data publikacji: 2022-04-27 13:21 Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Sosnowska-Gizińska Data ostatniej modyfikacji: 2022-05-27 Osoba modyfikująca: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
Podmiot udostępniający informacje: BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk Data stworzenia : 2019-01-02 11:40 Autor : Artur Juźwik Data publikacji : 2019-01-02 11:40 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2024-02-26 11:26 Osoba modyfikująca : Katarzyna Sosnowska-Gizińska