BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Oferta pracy – konkurs na stanowisko adiunkta/adiunktki

Dyrektor Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta/adiunktki do Zakładu Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa IS PAN.

Wymagania

  • Stopień doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii lub pokrewnych
  • Dorobek naukowy w zakresie kultur i języków mniejszościowych na obszarze Europy Środkowo-Wschodniej
  • Znajomość języków: polskiego, angielskiego, niemieckiego oraz dodatkowego języka słowiańskiego

Mile widziane

  • Znajomość innych języków europejskich, w tym języka mniejszościowego
  • Doświadczenie w pozyskiwaniu grantów i stypendiów
  • Pomysł na prowadzenie zespołowych badań naukowych, w tym projektów międzynarodowych 
  • Doświadczenie w zakresie upowszechniania nauki

Kandydaci i kandydatki powinni złożyć

  • Podanie o zatrudnienie skierowane do Dyrektor Instytutu Slawistyki PAN.
  • Życiorys naukowy wraz z listą publikacji.
  • Odpis dyplomu doktora nauk humanistycznych.

Termin składania dokumentów: do dnia 7 listopada 2022 roku.

Dokumenty można złożyć pocztą elektroniczną na adres sekretariat@ispan.waw.pl.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się między 14 a 17 listopada 2022 roku.

Komisja konkursowa rozstrzygnie konkurs zgodnie z regulaminem obowiązującym w IS PAN zamieszczonym na stronie internetowej w zakładce Oferty pracy.

Zatrudnienie planowane jest od 1.12.2022 roku. Osoba przyjęta do pracy otrzyma możliwości wyjazdów do zagranicznych ośrodków naukowych w ramach zawartych przez Instytut Slawistyki PAN umów, pomoc w przygotowywaniu wniosków grantowych oraz stabilne zatrudnienie. Będzie poproszona o złożenie w Instytucie Slawistyki PAN oświadczeń o dziedzinie i dyscyplinie naukowej, o zaliczaniu do potencjału naukowego jednostki w odpowiedniej dyscyplinie, o afiliowaniu osiągnięć naukowych w Instytucie Slawistyki PAN oraz o podstawowym miejscu pracy. 


Data wytworzenia: 2022-07-04 Autor: Dyrektor - Anna Zielińska Data publikacji: 2022-07-05 10:36 Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Sosnowska-Gizińska Data ostatniej modyfikacji: 2023-03-15 Osoba modyfikująca: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
Podmiot udostępniający informacje: BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk Data stworzenia : 2019-01-02 11:40 Autor : Artur Juźwik Data publikacji : 2019-01-02 11:40 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2024-02-26 11:26 Osoba modyfikująca : Katarzyna Sosnowska-Gizińska