BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta w projekcie pt. „Nowa wielojęzyczna rzeczywistość w polskim szkolnictwie wyższym: Negocjacje praktyk językowych, tożsamości i ideologii w czasach bezprecedensowej migracji i odradzającego się nacjonalizmu”

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk zaprasza do wzięcia udziału w rekrutacji na stanowisko stypendysty-doktoranta w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki (NCN) POLONEZ BIS-2 „Nowa wielojęzyczna rzeczywistość w polskim szkolnictwie wyższym: Negocjacje praktyk językowych, tożsamości i ideologii w czasach bezprecedensowej migracji i odradzającego się nacjonalizmu” (nr 2022/45/P/HS2/02547, kierowniczka projektu dr Anna Becker).

Nazwa stanowiska

 • stypendysta-doktorant

Typ konkursu NCN

 • POLONEZ BIS-2

Zakres prac

 • prowadzenie przeglądu: literatury dotyczącej języka polskiego i polityki edukacyjnej, zagranicznej mobilności wśród przyjeżdżających studentów, umiędzynarodowienia polskich uczelni (zwłaszcza Uniwersytet Warszawski), tendencji (neo)nacjonalistycznych w społeczeństwie oraz migracji;
 • zbieranie materiałów badawczych takich jak: zdjęcia, teksty, artefakty, obserwacje, wywiady na Uniwersytecie Warszawskim w oparciu o szkolenie prowadzone przez kierownika projektu;
 • opracowanie zebranego materiału na podstawie szkoleń prowadzonych przez kierownika projektu;
 • tłumaczenia w języku polskim i angielskim;
 • możliwość współautorstwa rozdziałów i/lub artykułów w celu rozpowszechniania wyników projektu.

Wymagania

 • znajomość polskiego systemu szkolnictwa wyższego;
 • biegła znajomość języka polskiego i angielskiego (w mowie i piśmie), najlepiej także języka ukraińskiego (w mowie);
 • znajomość (jakościowych) metod badawczych (w tym między innymi przegląd literatury, analiza polityki, obserwacje etnograficzne, wywiady, analiza treści);
 • status doktoranta w jednej z polskich uczelni wyższych/instytutów, specjalizacja najlepiej w dziedzinie językoznawstwa, edukacji lub podobnych.

Warunki zatrudnienia w ramach grantu

 • planowane rozpoczęcie zatrudnienia: 1 lipca 2023 r.;
 • przewidywany czas trwania projektu: 20 miesięcy;
 • forma zatrudnienia: stypendium;
 • stypendium przyznawane jest zgodnie z zasadami przyznawania stypendiów w regulaminie projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) wprowadzonym Uchwałą Rady NCN nr 25/2019 z 14 marca 2019 r.;
 • wynagrodzenie: 2500 zł/mc (20h/50%, zatrudnienie na 1/2 etatu). Kwota ta zostanie pomniejszona o odpowiednie składki;
 • elastyczne godziny pracy do ustalenia z kierownikiem projektu;
 • praca prowadzona jest zdalnie oraz na terenie Uniwersytetu Warszawskiego jako praca w terenie.

Wymagane dokumenty

 • CV w języku angielskim;
 • list motywacyjny uwzględniający wymagane umiejętności w języku angielskim;
 • dokument poświadczający status doktoranta na polskiej uczelni/ w instytucie;
 • kopia dyplomu i pracy magisterskiej (jako PDF);
 • dowód potwierdzający znajomość wymaganych języków (certyfikat, dyplom ukończenia studiów w wymaganych językach; w przypadku braku zaświadczenia część rozmowy kwalifikacyjnej może zostać przeprowadzona w wybranym przez kandydata języku).

Dodatkowe informacje

Dokumenty należy przesłać do 31 maja 2023 r.:

 • we wskazanym terminie pocztą elektroniczną pod adresem sekretariat@ispan.edu.pl  (w tytule dokumentu należy podać: DOKTORANT – POLONEZ BIS) lub dostarczyć do sekretariatu Instytut Slawistyki PAN, ul. Bartoszewicza 1b m. 17  w Warszawie.

Dokumenty złożone po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będą podlegały ocenie.

Skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 12–16 czerwca 2023 r.

Rozpoczęcie zatrudnienia planowane jest na 1 lipca 2023 r.

Komisja podejmie decyzję zgodnie z regulaminem Instytutu Slawistyki PAN, prowadzonym na stronie internetowej (Oferty pracy).

Prosimy dołączyć klauzulę o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby rekrutacji realizowanych przez Instytut Slawistyki PAN zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych)”.

Informujemy, że administratorem danych jest Instytut Slawistyki PAN z siedzibą w Warszawie ul. Bartoszewicza 1b m. 17.


Data wytworzenia: 2023-03-01 Autor: Dyrektor - Anna Zielińska Data publikacji: 2023-03-01 00:01 Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Sosnowska-Gizińska Data ostatniej modyfikacji: 2024-02-12 Osoba modyfikująca: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
Podmiot udostępniający informacje: BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk Data stworzenia : 2019-01-02 11:40 Autor : Artur Juźwik Data publikacji : 2019-01-02 11:40 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2024-02-26 11:26 Osoba modyfikująca : Katarzyna Sosnowska-Gizińska