BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Konkurs na stanowisko profesora/profesorki instytutu do Zakładu Badań Narodowościowych

Wymagania

 • stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii, etnologii i antropologii kulturowej lub pokrewnych;
 • dorobek naukowy w zakresie studiów migracyjnych, diaspor i Polonii;
 • doświadczenie w prowadzeniu zespołów badawczych w ramach grantów finansowanych przez instytucje zewnętrzne (np. NCN, NPRH, NCBiR, granty europejskie);
 • doskonała znajomość języka polskiego w mowie i piśmie (poziom co najmniej C1) języka angielskiego w mowie i piśmie (poziom co najmniej B2)
 • znajomość dodatkowego języka słowiańskiego.

Mile widziane

 • znajomość innych języków europejskich, w tym innych języków słowiańskich;
 • pomysł na prowadzenie zespołowych badań naukowych, w tym projektów międzynarodowych;
 • doświadczenie dydaktyczne, w tym opieka naukowa nad doktorantami/doktorantkami;
 • doświadczenie w zakresie upowszechniania nauki.

Kandydaci i kandydatki powinni złożyć

 • podanie o zatrudnienie skierowane do Dyrektor Instytutu Slawistyki PAN;
 • życiorys naukowy wraz z listą publikacji;
 • odpis dyplomu doktora oraz doktora habilitowanego nauk humanistycznych.

Termin składania dokumentów

 • do dnia 1 czerwca 2023 roku.

Dokumenty można złożyć pocztą elektroniczną na adres sekretariat@ispan.waw.pl.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się między 12 a 16 czerwca 2023 roku.

Komisja konkursowa rozstrzygnie konkurs zgodnie z regulaminem obowiązującym w IS PAN zamieszczonym na stronie internetowej w zakładce Oferty pracy.

Zatrudnienie planowane jest od 1.08.2023 roku. Osoba przyjęta do pracy otrzyma możliwości wyjazdów do zagranicznych ośrodków naukowych w ramach zawartych przez Instytut Slawistyki PAN umów, pomoc w przygotowywaniu wniosków grantowych oraz stabilne zatrudnienie. Będzie poproszona o złożenie w Instytucie Slawistyki PAN oświadczeń o dziedzinie i dyscyplinie naukowej, o zaliczaniu do potencjału naukowego jednostki w odpowiedniej dyscyplinie, o afiliowaniu osiągnięć naukowych w Instytucie Slawistyki PAN oraz o podstawowym miejscu pracy.


Data wytworzenia: 2023-03-01 Autor: Dyrektor - Anna Zielińska Data publikacji: 2023-03-01 12:01 Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Sosnowska-Gizińska Data ostatniej modyfikacji: 2023-09-13 Osoba modyfikująca: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
Podmiot udostępniający informacje: BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk Data stworzenia : 2019-01-02 11:40 Autor : Artur Juźwik Data publikacji : 2019-01-02 11:40 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2024-02-26 11:26 Osoba modyfikująca : Katarzyna Sosnowska-Gizińska