BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Kadencja 2024–2026 r.

Przewodnicząca Rady Naukowej
Prof. dr hab. Anna Zielińska

Zastępcy Przewodniczącej Rady Naukowej
Dr hab. Joanna Nowak, prof. IS PAN
Dr hab. Roman Roszko, prof. IS PAN

Członkowie i członkinie Rady Naukowej
Dr hab. Anna Engelking, prof. IS PAN
Dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN
Dr hab. Maksim Duszkin (Duškin), prof. IS PAN
Prof. dr hab. Joanna Goszczyńska
Prof. dr hab. Ryszard Grzesik
Dr hab. Mariola Jakubowicz, prof. IS PAN
Dr hab. Elżbieta Janicka, prof. IS PAN
Dr hab. Agnieszka Ayşen Kaim, prof. IS PAN
Prof. dr hab. Helena Krasowska
Dr hab. Katarzyna Osińska, prof. IS PAN
Dr hab. Dorota Pazio-Wlazłowska, prof. IS PAN
Prof. dr hab. Dorota Krystyna Rembiszewska
Dr hab. Joanna Roszak, prof. IS PAN
Prof. dr hab. Alena Rudenka
Prof. dr hab. Irena Sawicka
Dr hab. Aliaksandr Smalianchuk, prof. IS PAN
Dr hab. Olexiy Sukhomlynov (Lech Suchomłynow)
Dr hab. Grażyna Szwat-Gyłybowa, prof. IS PAN
Prof. dr hab. Joanna Tokarska-Bakir
Dr hab. Maria Trawińska, prof. IS PAN
Dr hab. Katarzyna Wrzesińska, prof. IS PAN

Członkowie Akademii wskazani do udziału w pracach Rady Naukowej przez Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN
Prof. dr hab. Grażyna Borkowska
Prof. dr hab. Michał Buchowski

Osoby z tytułem profesora, stopniem doktora habilitowanego lub doktora, specjaliści z różnych dziedzin życia gospodarczego i społecznego oraz praktycznego zastosowania nauki, niezatrudnione w instytucie albo zatrudnione w nim w niepełnym wymiarze czasu pracy, wybrane przez osoby wymienione w pkt 1 i 2

Dr hab. Kamila Baraniecka-Olszewska, prof. inst. (Instytut Archeologii i Etnologii PAN)
Prof. dr hab. Feliks Czyżewski (UMCS)
Prof. dr hab. Maciej Eder (Instytut Języka Polskiego PAN)
Prof. dr hab. Przemysław Ernest Gębal (Uniwersytet Gdański)
Prof. dr hab. Zbigniew Greń (UW)
Dr hab. Przemysław Kordos (UW)
Dr hab. Anna Kotłowska, prof. uczelni (UAM)
Prof. dr hab. Jadwiga Linde-Usiekniewicz (UW)
Dr hab. Małgorzata Litwinowicz-Droździel (UW)
Dr hab. Patrycjusz Pająk, prof. uczelni (UW)
Prof. dr hab. Jolanta Sujecka (UW)
Prof. dr hab. Leszek Zasztowt (UW)

Wybrani przedstawiciele innych pracowników naukowych zatrudnionych w Instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy

Dr Claudia Snochowska-Gonzalez (Sekretarzyni Rady Naukowej)
Dr Karolina Ćwiek-Rogalska
Dr Natalia Judzińska
Dr Katarzyna Roman-Rawska
Dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk

Wybrany przedstawiciel doktorantów

Mgr Kamil Czaiński

Dyrektor Instytutu i jego zastępca do spraw naukowych
Dr hab. Ewa Golachowska, prof. IS PAN
Dr hab. Karolina Bielenin-Lenczowska, prof. IS PAN


Data wytworzenia: 2023-01-30 Autor: Przewodnicząca Rady Naukowej - Anna Zielińska Data publikacji: 2023-01-31 09:01 Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Sosnowska-Gizińska Data ostatniej modyfikacji: 2024-02-14 Osoba modyfikująca: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
Podmiot udostępniający informacje: BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk Data stworzenia : 2019-01-02 11:40 Autor : Artur Juźwik Data publikacji : 2019-01-02 11:40 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2024-02-26 11:26 Osoba modyfikująca : Katarzyna Sosnowska-Gizińska