BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Dodatkowa informacja dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania III/2021

Zamawiający informuje, że Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą w części II zrezygnował z realizacji zamówienia. Biorąc powyższe pod uwagę, zgodnie z zapisami zawartymi w Zapytaniu ofertowym, Zamawiający zwrócił się z zapytaniem dotyczącym możliwość realizacji zamówienia do drugiego w kolejności Wykonawcy.


Data wytworzenia: 2021-04-27 13:41 Autor: Katarzyna Sosnowska-Gizińska Data publikacji: 2021-04-27 13:41 Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Sosnowska-Gizińska Data ostatniej modyfikacji: 2021-04-28 Osoba modyfikująca: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
Data stworzenia : 2019-01-02 11:40 Autor : Artur Juźwik Data publikacji : 2019-01-02 11:40 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2019-10-21 12:13 Osoba modyfikująca : Katarzyna Sosnowska-Gizińska