BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Biblioteka im. Zdzisława Stiebera

Adres:
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa 
(w gmachu Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej UW) 

 

e-mail : biblpan.slavist@uw.edu.pl 

 

Tel: (22) 552 04 23  lub (22) 552 05 49 

Godziny otwarcia : pn. - pt., godz. 9.00 - 16.00

 

Pracownicy biblioteki

Mgr Aneta Majewska-Foder, starszy kustosz dyplomowany, kierownik
Mgr Krystyna Budek, starszy kustosz dyplomowany
Dr Nataliia Tkachyk

 

BIBLIOTEKA Instytutu Slawistyki PAN ma najbogatsze zbiory slawistyczne w Polsce, obejmujące ogółem 112872 woluminów, w tym 91596 druków zwartych i 21276 czasopism. 
Biblioteka IS PAN im. Z. Stiebera gromadzi przede wszystkim księgozbiór z zakresu slawistyki, w mniejszym stopniu z zakresu polonistyki i języków indoeuropejskich. 
Profil księgozbioru uwzględnia potrzeby całego kręgu osób zainteresowanych słowianoznawstwem: pracowników naukowych, studentów, nauczycieli, redaktorów, tłumaczy. W posiadaniu biblioteki znajdują się m.in. unikalne zbiory rossików oraz cenne ciągi czasopism rosyjskich z XIX w., a także najbogatszy w Polsce zasób publikacji z zakresu językoznawstwa i historii literatur zachodnio- i południowosłowiańskich. Zbiory specjalne biblioteki obejmują 1065 pozycji - wśród nich mikrofilmy, kserokopie oraz 82 egzemplarze starodruków.
Głównym źródłem napływu książek jest – obok kupna – wymiana zagraniczna prowadzona z ok. 200 kontrahentami z całego świata – zarówno z państw słowiańskich, jak i z Europy Zachodniej oraz ze Stanów Zjednoczonych, dzięki czemu Biblioteka IS PAN jest najlepiej zaopatrzoną biblioteką slawistyczną w Polsce.

 

 

DZIAŁY KSIĘGOZBIORU

 


DZIAŁ OGÓLNY


 

Dział obejmuje m.in. encyklopedie ogólne wychodzące w poszczególnych krajach słowiańskich, ogólne bibliografie retrospektywne i bieżące tych krajów, prace monograficzne dotyczące historii książki, bibliotek i czasopiśmiennictwa krajów słowiańskich.

 


DZIAŁ JĘZYKOZNAWSTWA


 

Dział zawiera przede wszystkim prace z językoznawstwa ogólnego, słowniki słowiańsko-słowiańskie, jednojęzyczne słowniki słowiańskie, wybrane słowniki wielojęzyczne, prace z zakresu językoznawstwa słowiańskiego, w tym także polskiego, teoretyczne, metodologiczne i materiałowe prace z zakresu komparatystyki słowiańskiej i w mniejszym stopniu niesłowiańskiej.

  


 DZIAŁ LITERATURY I LITERATUROZNAWSTWA


 


Dział gromadzi m.in. prace z historii i teorii literatury przede wszystkim słowiańskiej, słowniki, encyklopedie, informatory literackie, prace komparatystyczne dotyczące literatur słowiańskich, teksty literackie (oryginalne i przekłady).

 


DZIAŁ HISTORII


 


Dział obejmuje głównie encyklopedie, słowniki, wybrane prace przekrojowe i najwartościowsze monografie, teksty źródłowe i dokumenty dotyczące historii narodów słowiańskich, prace z pomocniczych dziedzin historii (archeologia dotycząca pradziejów Słowiańszczyzny, historia kultury narodów słowiańskich).

 


DZIAŁ GEOGRAFII


 

Dział zawiera przede wszystkim prace syntetyczne i leksykony dotyczące Słowiańszczyzny, mapy i materiały kartograficzne potrzebne m.in. do badań dialektologicznych, onomastycznych i historyczno-językowych.

 


DZIAŁ FILOZOFII I RELIGII


  

Dział obejmuje m.in. podstawowe prace syntetyczne z historii filozofii, teksty myślicieli słowiańskich, teksty religijne traktowane jako zabytki języka. Dział nauk społecznych zawiera przede wszystkim prace dotyczące mniejszości narodowych, panslawizmu, stosunków politycznych między krajami słowiańskimi, teksty prawnicze będące obecnie zabytkami języka, pełniejsze opracowania dotyczące folkloru i obyczajów narodów słowiańskich.

 


 DZIAŁ SZTUKI


 

Dział gromadzi prace podstawowe, ogólne i syntetyczne oraz przekrojowo-historyczne z zakresu sztuki krajów słowiańskich.

Głównym źródłem napływu książek jest - obok kupna - wymiana zagraniczna prowadzona z ok. 200 kontrahentami z całego świata - zarówno z państw słowiańskich, jak i z Europy Zachodniej oraz ze Stanów Zjednoczonych, dzięki czemu Biblioteka IS PAN jest najlepiej zaopatrzoną biblioteką slawistyczną w Polsce.

 

 


DOSTĘP DO BAZ INTERNETOWYCH


  

Instytut Slawistyki PAN posiada dostęp do następujących baz:
• Cambridge University Press
• Web of Science
• Elsevier
• Springer
• Wiley
• CEEOL
• JSTOR
• OUP

 

 


Data wytworzenia: 2019-02-14 14:39 Autor: Rada Naukowa Data publikacji: 2019-02-01 00:01 Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Sosnowska-Gizińska Data ostatniej modyfikacji: 2019-10-16 Osoba modyfikująca: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
Podmiot udostępniający informacje: BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk Data stworzenia : 2019-01-02 11:40 Autor : Artur Juźwik Data publikacji : 2019-01-02 11:40 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2024-02-26 11:26 Osoba modyfikująca : Katarzyna Sosnowska-Gizińska