BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Zarządzenia Dyrektora Instytutu Slawistyki PAN 2017 rok

Zarządzenie Nr 1 w sprawie ustalenia zasad odpłatności za przeprowadzanie przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu naukowego profesora w Instytucie Slawistyki PAN

Zarządzenie  Nr 2 w sprawie składu komisji socjalnej 

Zarządzenie Nr 3 w sprawie trybu korzystania z siedziby Instytutu przy ulicy Błękitnej 1/7 w Poznaniu

Zarządzenie Nr 4 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia skontrum zbiorów bibliotecznych znajdujących się w siedzibie Instytutu przy ulicy Błękitnej 1/7 w Poznaniu

Zarządzenie Nr 5 w sprawie sposobu wprowadzania zmian w projektach grantowych

Zarządzenie Nr 6 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania selekcji materiałów w Bibliotece Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk im. Z. Stiebera oraz w zbiorach przechowywanych w filiach Instytutu w Poznaniu i w Krakowie

Zarządzenie Nr 7 w sprawie przeprowadzenia selekcji materiałów bibliotecznych przechowywanych w filii Instytutu w Poznaniu

Zarządzenie Nr 8 w sprawie afiliowania publikacji i monografii naukowych przy Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Zarządzenie Nr 9 w sprawie zwrotu kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

Zarządzenie Nr 10 w sprawie zmiany w „Regulaminie pracy w Instytucie Slawistyki PAN" 

Zarządzenie Nr 11 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania skontrum w Bibliotece Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk im. Z. Stiebera w Warszawie oraz w zbiorach przechowywanych w filiach Instytutu w Poznaniu i w Krakowie

Zarządzenie Nr 12 w sprawie przeprowadzenia skontrum materiałów bibliotecznych w Bibliotece Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk im. Z. Stiebera w Warszawie

Zarządzenie Nr 13 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania w Instytucie Slawistyki PAN

Zarządzenie Nr 14 w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu przyznawania stypendiów doktoranckich dla doktorantów Instytutu Slawistyki PAN

Zarządzenie Nr 15 w sprawie publikowania monografii i prac zbiorowych w wydawnictwie Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Zarządzenie Nr 16 w sprawie zmiany składu Komisji ds. oceny i określenia procentowej wartości dzieł stworzonych przez pracowników 

Zarządzenie Nr 17 w sprawie uzupełnienia składu komisji do przeprowadzenia skontrum zbiorów bibliotecznych znajdujących się w siedzibie Instytutu przy ulicy Błękitnej 1/7 w Poznaniu

Zarządzenie Nr 18 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych

Zarządzenie Nr 19 w sprawie przeprowadzenia selekcji materiałów bibliotecznych przechowywanych w filii Instytutu w Poznaniu

Zarządzenie Nr 20 w sprawie przeprowadzenia skontrum materiałów bibliotecznych przechowywanych w filii Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu przy ul. Błękitnej 1/7

Zarządzenie Nr 21 w sprawie przeprowadzenia skontrum materiałów bibliotecznych przechowywanych w filii Instytutu Slawistyki PAN przy Al. Mickiewicza 31 w Krakowie


Data wytworzenia: 2017-01-02 Autor: Dyrektor Data publikacji: 2017-01-17 11:01 Osoba udostępniająca na stronie: Katarzyna Sosnowska-Gizińska Data ostatniej modyfikacji: 2019-07-05 Osoba modyfikująca: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
Podmiot udostępniający informacje: BIP Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk Data stworzenia : 2019-01-02 11:40 Autor : Artur Juźwik Data publikacji : 2019-01-02 11:40 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2024-02-26 11:26 Osoba modyfikująca : Katarzyna Sosnowska-Gizińska