www.bip.ispan.waw.pl

 • Do konkursu zgłosili się: 

  1. Dagmara Swałtek-Niewińska

  2. Artur Maroń

  Komisja do spraw procedury konkursowej w składzie:

                                     prof. dr hab. Joanna Tokarska-Bakir – Przewodnicząca Komisji

                                     dr hab. Irena Gross, prof. IS PAN

                                     dr hab. Grażyna Szwat-Gyłybow, prof. IS PAN

  Po zapoznaniu się z przedstawionymi przez kandydatów dokumentami i przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, komisja postanowiła wnioskować do Dyrekcji IS PAN o zatrudnienie Dagmary Swałtek-Niewińskiej. 

  Więcej
 • Do konkursu zgłosiły się: 

  1. dr Karolina Panz

  2. dr Agnieszka Laddach

  3. dr Marta Duch-Dyngosz

  Komisja do spraw procedury konkursowej w składzie:

                                     prof. dr hab. Joanna Tokarska-Bakir – Przewodnicząca Komisji

                                     dr hab. Irena Gross, prof. IS PAN

                                     dr hab. Grażyna Szwat-Gyłybow, prof. IS PAN

  Po zapoznaniu się z przedstawionymi przez kandydatów dokumentami i przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej, komisja postanowiła wnioskować do Dyrekcji IS PAN o zatrudnienie Pani dr Karoliny Panz.

  Więcej