www.bip.ispan.waw.pl

Historia zmian

 • Artykuł : "Rada Naukowa 15.04.2019" zmieniono dnia: 2019-05-14 15:24 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Rada Naukowa 15.04.2019" zmieniono dnia: 2019-05-14 15:01 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Regulamin komercjalizacji" zmieniono dnia: 2019-05-14 14:16 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Regulamin komercjalizacji" zmieniono dnia: 2019-05-14 14:16 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Regulamin komercjalizacji" zmieniono dnia: 2019-05-14 14:15 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Regulamin oceny pracowników naukowych" zmieniono dnia: 2019-05-13 16:31 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Regulamin oceny pracowników naukowych" zmieniono dnia: 2019-05-13 16:31 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Regulamin oceny pracowników naukowych" stworzono dnia: 2019-05-13 16:30 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Regulamin wynagradzania" zmieniono dnia: 2019-05-13 16:22 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Regulamin wynagradzania" zmieniono dnia: 2019-05-13 16:21 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Regulamin wynagradzania" stworzono dnia: 2019-05-13 16:20 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Zarządzenia Dyrektora Instytutu Slawistyki PAN 2019 rok" zmieniono dnia: 2019-05-06 22:22 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Rada Naukowa 15.04.2019" zmieniono dnia: 2019-05-06 08:29 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Rada Naukowa 15.04.2019" zmieniono dnia: 2019-05-06 08:26 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Rada Naukowa 15.04.2019" zmieniono dnia: 2019-05-06 08:22 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Rada Naukowa 15.04.2019" zmieniono dnia: 2019-05-06 08:18 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Rada Naukowa 15.04.2019" zmieniono dnia: 2019-05-06 08:14 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Rada Naukowa 15.04.2019" zmieniono dnia: 2019-04-30 15:13 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Rada Naukowa 15.04.2019" zmieniono dnia: 2019-04-30 15:12 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Rada Naukowa 15.04.2019" zmieniono dnia: 2019-04-30 14:55 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Rada Naukowa 15.04.2019" stworzono dnia: 2019-04-30 13:37 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Przewód doktorski mgr Patrycji Cieśli" zmieniono dnia: 2019-04-29 22:16 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Przewód doktorski mgr Patrycji Cieśli" zmieniono dnia: 2019-04-29 22:12 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "GŁÓWNA KSIĘGOWA/GŁÓWNY KSIĘGOWY" zmieniono dnia: 2019-04-16 21:54 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Slawistyki PAN" zmieniono dnia: 2019-04-16 16:47 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Slawistyki PAN" zmieniono dnia: 2019-04-16 16:46 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Slawistyki PAN" zmieniono dnia: 2019-04-15 11:32 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Slawistyki PAN" zmieniono dnia: 2019-04-15 11:28 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Slawistyki PAN" zmieniono dnia: 2019-04-15 11:27 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Slawistyki PAN" stworzono dnia: 2019-04-15 11:26 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska