www.bip.ispan.waw.pl

Historia zmian

 • Artykuł : "Aktualny wypis z Rejestru Instytutów Naukowych" zmieniono dnia: 2020-08-04 21:47 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Aktualny wypis z Rejestru Instytutów Naukowych" zmieniono dnia: 2020-08-04 21:45 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Aktualny wypis z Rejestru Instytutów Naukowych" zmieniono dnia: 2020-08-04 21:44 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Klauzula Informacyjna" zmieniono dnia: 2020-07-30 15:36 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Strona : "Strona główna" zmieniono dnia: 2020-07-30 12:44 przez: Piotr Oleksy
 • Artykuł : "Uchwała nr 45/2018 Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN z dnia 8 października 2018 r. w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma „Cognitive Studies/Études Cognitives" na kadencję 2019- 2022." zmieniono dnia: 2020-07-24 11:48 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała nr 45/2018 Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN z dnia 8 października 2018 r. w sprawie powołania redaktora naczelnego czasopisma „Cognitive Studies/Études Cognitives" na kadencję 2019- 2022." stworzono dnia: 2020-07-24 11:47 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała nr 13/2018 Prezydium Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie poparcia wniosku dr Eweliny Drzewieckiej o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców." stworzono dnia: 2020-07-24 11:41 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Specjalista ds. kadr" zmieniono dnia: 2020-07-23 13:19 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Specjalista ds. kadr" zmieniono dnia: 2020-07-23 13:18 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Specjalista ds. kadr" zmieniono dnia: 2020-07-23 13:16 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Specjalista ds. kadr" stworzono dnia: 2020-07-23 13:14 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Konkurs na stanowisko stypendysty-doktoranta" stworzono dnia: 2020-07-23 13:11 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała nr 44/2018 Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN z dnia 8 października 2018 r. w sprawie powołania rady naukowej czasopisma „Acta Baltico-Slavica" na kadencję 2019-2022." stworzono dnia: 2020-07-21 18:51 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała nr 43/2018 Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN z dnia 8 października 2018 r. w sprawie przekazania zbiorów bibliotecznych z Zakładu Historii Instytutu Slawistyki PAN do Biblioteki Kórnickiej PAN" stworzono dnia: 2020-07-21 18:49 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała nr 42/2018 Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Studiów Doktoranckich prowadzonych w ramach grantu POWER." zmieniono dnia: 2020-07-21 18:47 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała nr 42/2018 Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Studiów Doktoranckich prowadzonych w ramach grantu POWER." zmieniono dnia: 2020-07-21 18:46 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała nr 42/2018 Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Studiów Doktoranckich prowadzonych w ramach grantu POWER." stworzono dnia: 2020-07-21 18:45 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała nr 41/2018 w sprawie Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN z dnia 8 października 2018 r. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Studiów Doktoranckich w roku akademickim 2017/18." stworzono dnia: 2020-07-21 18:43 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała nr 40/2018 Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN z dnia 8 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej egzamin doktorski z nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr Patrycji Cieśli." zmieniono dnia: 2020-07-21 18:41 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała nr 40/2018 Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN z dnia 8 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej egzamin doktorski z nowożytnego języka obcego w przewodzie doktorskim mgr Patrycji Cieśli." stworzono dnia: 2020-07-21 18:39 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała nr 39/2018 Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN z dnia 8 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej egzamin doktorski z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Patrycji Cieśli." stworzono dnia: 2020-07-21 18:38 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała nr 38/2018 Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN z dnia 8 października 2018 r. w sprawie powołania komisji egz. z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Patrycji Cieśli." zmieniono dnia: 2020-07-21 18:36 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała nr 38/2018 Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN z dnia 8 października 2018 r. w sprawie powołania komisji egz. z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Patrycji Cieśli." zmieniono dnia: 2020-07-21 18:35 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała nr 38/2018 Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN z dnia 8 października 2018 r. w sprawie powołania komisji egz. z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim mgr Patrycji Cieśli." stworzono dnia: 2020-07-21 18:35 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała nr 37/2018 w sprawie Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN z dnia 8 października 2018 r. wyznaczenia tematu egzaminu kierunkowego w przewodzie doktorskim mgr Patrycji Cieśli." stworzono dnia: 2020-07-21 18:31 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała nr 36/2018 Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN z dnia 8 października 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Patrycji Cieśli." zmieniono dnia: 2020-07-21 18:29 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała nr 36/2018 Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN z dnia 8 października 2018 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Patrycji Cieśli." stworzono dnia: 2020-07-21 18:28 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała nr 35/2018 Prezydium Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie wystąpienia do Prezesa Polskiej Akademii Nauk z wnioskiem o przyznanie Dyrektorowi Instytutu Slawistyki PAN nagrody rocznej." stworzono dnia: 2020-07-21 18:26 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
 • Artykuł : "Uchwała nr 34/2018 Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie poparcia udziału Dyrektora IS PAN w działaniach Porozumienia Instytutów Naukowych PAN." stworzono dnia: 2020-07-21 18:12 przez: Katarzyna Sosnowska-Gizińska
Data stworzenia : 2019-01-02 11:40 Autor : Data publikacji : 2019-01-02 11:40 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2020-07-21 14:57 Osoba modyfikująca :