www.bip.ispan.waw.pl

Projekty finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki (realizowane)

 

Tytuł projektu: „Przypadkowy bohater. Studium dwukulturowości w skali mikrohistorycznej”

Kierownik projektu: dr Agnieszka Aysen Kaim
Okres realizacji: 2018–2019
Numer projektu: 2018/02/X/HS3/01065
Konkurs: MINIATURA, Narodowe Centrum Nauki

Tytuł projektu: „Pogrom krakowski 11 sierpnia 1945 na tle porównawczym”

Kierownik projektu: prof. dr hab. Joanna Tokarska-Bakir
Okres realizacji: 2019–2022
Numer projektu: 2018/29/B/HS3/01435
Konkurs: OPUS, Narodowe Centrum Nauki

Tytuł projektu: „Proces zanikania języka na podstawie badań gwar polskich na Bukowinie rumuńskiej”

Kierownik projektu: mgr Karina Stempel-Gancarczyk
Okres realizacji: 2018–2019
Numer projektu: 2018/28/T/HS2/00055
Konkurs: ETIUDA, Narodowe Centrum Nauki

Tytuł projektu: „Pokoleniowe zróżnicowanie języka: zmiany morfosyntaktyczne wywołane przez polsko-niemiecki kontakt językowy w mowie osób dwujęzycznych”

Kierownik projektu: prof. dr hab. Anna Zielińska
Okres realizacji: 2018–2020
Numer projektu: 2016/23/G/HS2/04369
Konkurs: BEETHOVEN, Narodowe Centrum Nauki

Tytuł projektu: „Fonetyka i fonologia języka macedońskiego”

Kierownik projektu: prof. dr hab. Irena Sawicka
Okres realizacji: 2018–2020
Numer projektu: 2017/25/B/HS2/00760
Konkurs: OPUS, Narodowe Centrum Nauki

Tytuł projektu: „Kategoria ‘rasy’ w myśli polskiej do 1918 roku. Źródła – wyobrażenia – konteksty”

Kierownik projektu: dr hab. Katarzyna Wrzesińska, prof. IS PAN
Okres realizacji: 2017–2020
Numer projektu: 2016/21/B/HS3/03696
Konkurs: OPUS, Narodowe Centrum Nauki

Tytuł projektu: „Kontakt języków i konflikt kultur. Zdobywanie kompetencji językowych i tworzenie się tożsamości kulturowej na przykładzie uczniów Łużyckiego Gimnazjum w Budziszynie (Łużyce Górne)”

Kierownik projektu: dr Nicole Dołowy-Rybińska
Okres realizacji: 2017–2020
Numer projektu: 2016/21/B/HS2/00001
Konkurs: OPUS, Narodowe Centrum Nauki

Tytuł projektu: „Etnografia pamięci PRL-u. Kultura codzienności Polski powojennej 1956–1989”

Kierownik projektu: prof. dr hab. Wojciech Burszta
Okres realizacji: 2017–2020
Numer projektu: 2016/21/B/HS3/03707
Konkurs: OPUS, Narodowe Centrum Nauki

Tytuł projektu: „Wizualne artykulacje oporu politycznego w Chorwacji i Serbii po roku 2000”

Kierownik projektu: dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk
Okres realizacji: 2019–2022
Numer projektu: 2018/31/D/HS2/03127
Konkurs: SONATA, Narodowe Centrum Nauki

Tytuł projektu: „Ciało i dusza narodu. Wątki volkistowskie we wczesnej polskiej myśli narodowo-demokratycznej (1895–1918)”

Kierownik projektu: dr Claudia Snochowska-Gonzalez
Okres realizacji: 2019–2022
Numer projektu: 2018/31/B/HS3/00915
Konkurs: OPUS, Narodowe Centrum Nauki

Tytuł projektu: „Proces instytucjonalizacji getta ławkowego w Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie w dwudziestoleciu międzywojennym”

Kierownik projektu: mgr Natalia Judzińska
Okres realizacji: 2019–2022
Numer projektu: 2018/31/N/HS3/00947
Konkurs: PRELUDIUM, Narodowe Centrum Nauki